1 Księga Kronik (1 Krn 28)

Przepisy Dawida dotyczące świątyni 1 Dawid zgromadził w Jerozolimie wszystkich książąt izraelskich, naczelników pokoleń i dowódców hufców, będących na usługach króla, tysiączników i setników, zarządców...

Rozwiń wpis

1 Księga Kronik (1 Krn 29)

Ofiary na świątynię 1 Potem król Dawid rzekł do całego zgromadzenia: “Salomon, syn mój, jedyny, którego wybrał Pan, jest młody i wątły, a praca to wielka, gdyż nie dla człowieka jest ten przybytek, ale dla...

Rozwiń wpis

1 Księga Kronik (1 Krn 26)

Zmiany odźwiernych i inne czynności lewickie 1 O zmianach odźwiernych: Z Korachitów był Meszelemiasz, syn Koracha, z synów Ebiasafa. 2 A Meszelemiasz miał synów: pierworodny Zachariasz, drugi Jediael, trzeci Zebadiasz,...

Rozwiń wpis

1 Księga Kronik (1 Krn 27)

Ustrój wojskowy 1 A oto Izraelici według ich liczby. Naczelnicy rodów, tysiącznicy, setnicy i urzędnicy, którzy służyli królowi we wszystkich sprawach hufców, przychodzących i odchodzących co miesiąc przez wszystkie...

Rozwiń wpis

1 Księga Kronik (1 Krn 24)

Podział kapłanów 1 A co do synów Aarona – oto ich podział. Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. 2 Nadab i Abihu umarli przed swoim ojcem i nie mieli synów, a urząd kapłański spełniali Eleazar i...

Rozwiń wpis

1 Księga Kronik (1 Krn 25)

Śpiewacy 1 Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił na służbę [Bożą] tych spośród synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy prorokowali dźwiękiem harf, cytr i cymbałów. A liczba pracowników w tej służbie...

Rozwiń wpis