1 Księga Machabejska (1 Mch 15)

Antioch VII Sidetes królem 1 Antioch, syn króla Demetriusza, wysłał z wysp morskich do arcykapłana i etnarchy Szymona i do ludu żydowskiego 2 list następującej treści: “Król Antioch arcykapłanowi i etnarsze, a...

Rozwiń wpis

1 Księga Machabejska (1 Mch 16)

1 Wyruszył więc Jan z Gezer i opowiedział swemu ojcu Szymonowi, czego dokonał Kendebajos. 2 Szymon więc przywołał dwóch najstarszych swoich synów, Judę i Jana, i powiedział do nich: “Ja, moi bracia i dom mojego...

Rozwiń wpis

1 Księga Machabejska (1 Mch 14)

Demetriusz II w niewoli 1 W roku sto siedemdziesiątym drugim król Demetriusz zebrał swoje wojska i udał się do Medii w tym celu, aby zdobyć sobie pomoc na wojnę przeciwko Tryfonowi. 2 Gdy Arsakes, król Persji i Medii,...

Rozwiń wpis

1 Księga Machabejska (1 Mch 13)

SZYMON Szymon wodzem 1 Szymon dowiedział się, że Tryfon zebrał liczne wojsko w tym celu, aby iść do ziemi judzkiej i zniszczyć ją. 2 Ponieważ zaś widział, że lud jest pełen lęku i bojaźni, udał się do Jerozolimy...

Rozwiń wpis

1 Księga Machabejska (1 Mch 11)

Koniec panowania Aleksandra I Balasa 1 Król egipski zebrał wojsko tak liczne, jak piasek na morskim brzegu, a także wiele okrętów. Chciał bowiem podstępnie opanować królestwo Aleksandra i dołączyć je do swego...

Rozwiń wpis

1 Księga Machabejska (1 Mch 12)

Przymierze z Rzymem i Spartą 1 Jonatan zauważył, że czas mu sprzyja. Wybrał więc ludzi i posłał ich do Rzymu, aby umocnić i odnowić zawartą z nimi przyjaźń. 2 Do Spartan i do innych miejscowości także posłał...

Rozwiń wpis