1 Księga Samuela (1 Sm 31)

Śmierć Saula i Jonatana 1 Filistyni tymczasem walczyli z Izraelem; a mężowie izraelscy uciekli przed Filistynami i padli pobici na wzgórzu Gilboa. 2 Filistyni, rozpoczęli natarcie na Saula i na jego synów, zabijając...

Rozwiń wpis

1 Księga Samuela (1 Sm 30)

Wyprawa przeciw Amalekitom 1 Kiedy Dawid wracał razem ze swymi ludźmi do Siklag w trzecim dniu, Amalekici [tymczasem] najechali na Negeb i na Siklag. Siklag zdobyli i strawili ogniem. 2 Zabrali do niewoli kobiety, które w nim...

Rozwiń wpis

1 Księga Samuela (1 Sm 28)

1 W tym czasie Filistyni zgromadzili swe wojska do walki, chcąc uderzyć na Izraelitów. Rzekł więc Akisz do Dawida: “Wiedz dobrze, że razem ze mną udasz się do obozu wraz z twymi ludźmi”. 2 Dawid odrzekł...

Rozwiń wpis

1 Księga Samuela (1 Sm 29)

Dawid osobą podejrzaną 1 Filistyni zgromadzili swe oddziały koło Afek, Izraelici zaś rozłożyli obóz u źródła, które jest na [nizinie] Jizreel. 2 Władcy filistyńscy szli na czele setek i tysięcy. Dawid ze swymi...

Rozwiń wpis

1 Księga Samuela (1 Sm 26)

Dawid na pustyni 1 Zifejczycy przybyli do Saula w Gibea z doniesieniem: “Dawid ukrywa się na wzgórzu Chakila, leżącym na krańcu stepu”. 2 Niezwłocznie wyruszył więc Saul ku pustyni Zif, a wraz z nim trzy...

Rozwiń wpis

1 Księga Samuela (1 Sm 27)

Współpraca z Akiszem 1 Dawid rozważał w swym sercu: Mogę wpaść któregoś dnia w ręce Saula. Lepiej będzie dla mnie, gdy się schronię do ziemi Filistynów. Wtedy Saul zaprzestanie ścigania mnie po całym kraju...

Rozwiń wpis