2 Księga Królewska (2 Krl 24)

1 Za jego czasu Nabuchodonozor, król Babilonu, ruszył do wojny. Jojakim był mu poddany przez trzy lata, następnie na nowo zbuntował się przeciwko niemu. 2 Wtedy Pan wysłał przeciw niemu oddziały Chaldejczyków,...

Rozwiń wpis

2 Księga Królewska (2 Krl 25)

Oblężenie i zburzenie Jerozolimy (587/586) 1 W dziewiątym roku jego panowania, dziesiątego miesiąca i dziesiątego dnia miesiąca przybył król babiloński, Nabuchodonozor, wraz z całym swoim wojskiem przeciw Jerozolimie,...

Rozwiń wpis

2 Księga Królewska (2 Krl 22)

REFORMA RELIGIJNA JOZJASZA Jozjasz królem Judy (641-609) 1 W chwili objęcia rządów Jozjasz miał osiem lat i panował trzydzieści jeden lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Jedida – córka Adajasza...

Rozwiń wpis

2 Księga Królewska (2 Krl 23)

Odnowienie przymierza 1 Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się koło niego cała starszyzna Judy i Jerozolimy. 2 I wszedł król do świątyni Pańskiej, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i wszyscy mieszkańcy...

Rozwiń wpis

2 Księga Królewska (2 Krl 21)

DWAJ KRÓLOWIE BEZBOŻNI Manasses panuje w Judzie (699-643) 1 W chwili objęcia rządów Manasses miał dwanaście lat i panował pięćdziesiąt pięć lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Chefsiba. 2 Czynił on to, co...

Rozwiń wpis

2 Księga Królewska (2 Krl 19)

Izajasz pociesza króla 1 Gdy to usłyszał król Ezechiasz, rozdarł swe szaty, okrył się worem i udał się do świątyni Pańskiej. 2 Potem posłał Eliakima, zarządcę pałacu, Szebnę, pisarza i starszych kapłanów...

Rozwiń wpis