2 Księga Kronik (2 Krn 36)

Joachaz i Jojakim 1 Lud kraju wziął Joachaza, syna Jozjasza, i ustanowił go królem, w miejsce jego ojca, w Jerozolimie. 2 W chwili objęcia rządów Joachaz miał dwadzieścia trzy lata, a trzy miesiące panował w...

Rozwiń wpis

2 Księga Kronik (2 Krn 34)

Odrodzenie religijne za Jozjasza 1 W chwili objęcia rządów Jozjasz miał osiem lat i panował trzydzieści jeden lat w Jerozolimie. 2 Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich, i kroczył drogami swego praojca Dawida,...

Rozwiń wpis

2 Księga Kronik (2 Krn 35)

Uroczysta Pascha za Jozjasza 1 Jozjasz obchodził w Jerozolimie Paschę na cześć Pana; dnia czternastego miesiąca pierwszego ofiarowano baranka paschalnego. 2 Wyznaczył wówczas kapłanom ich stanowiska i dodał im odwagi do...

Rozwiń wpis

2 Księga Kronik (2 Krn 32)

Najazd i klęska Sennacheryba 1 Po tych wydarzeniach i po tych dowodach wierności nadciągnął Sennacheryb, król asyryjski. Przybył do Judy, obległ warowne miasta i rozkazał je zdobyć. 2 Gdy spostrzegł Ezechiasz, że...

Rozwiń wpis

2 Księga Kronik (2 Krn 33)

Odstępstwo Manassesa 1 W chwili objęcia rządów Manasses miał dwanaście lat i panował pięćdziesiąt pięć lat w Jerozolimie. 2 Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich – na modłę ohydnych grzechów ludów,...

Rozwiń wpis

2 Księga Kronik (2 Krn 30)

Zaproszenie na Paschę 1 Ezechiasz wysłał posłów do całego Izraela i Judy, a do Efraima i Manassesa napisał także listy, żeby przybyli do świątyni Pańskiej w Jerozolimie, aby odprawić Paschę ku czci Pana, Boga...

Rozwiń wpis