2 Księga Machabejska (2 Mch 14)

Alkimos 1 Po upływie trzech lat doszła do otoczenia Judy wiadomość, że Demetriusz, syn Seleukosa, wylądował z silnym wojskiem i flotą w porcie Tripolis, 2 opanował kraj i zamordował Antiocha i jego opiekuna...

Rozwiń wpis

2 Księga Machabejska (2 Mch 15)

Przygotowanie do bitwy 1 Nikanor dowiedział się, że żołnierze Judy znajdują się w okolicy Samarii. Rozkazał więc, aby w dniu odpoczynku, spokojni o swoje bezpieczeństwo, na nich napadli. 2 Żydzi, którzy pod przymusem...

Rozwiń wpis

2 Księga Machabejska (2 Mch 12)

Jafa i Jamnia 1 Kiedy układy zostały zawarte, Lizjasz udał się do króla. Żydzi zaś oddali się pracy na roli. 2 Spomiędzy jednak miejscowych dowódców Tymoteusz, Apoloniusz, syn Gennajosa, nadto Hieronim i Demofon, a...

Rozwiń wpis

2 Księga Machabejska (2 Mch 13)

Wyprawa Lizjasza i śmierć Menelaosa 1 W sto czterdziestym dziewiątym roku doszło do żołnierzy Judy, że Antioch Eupator wyruszył z wojskiem przeciwko Judei 2 i że z nim jest Lizjasz, jego opiekun i wielkorządca, na czele...

Rozwiń wpis

2 Księga Machabejska (2 Mch 11)

Wyprawa Lizjasza 1 A w bardzo krótkim czasie potem Lizjasz, opiekun króla, krewny i wielkorządca, głęboko dotknięty tym, co się stało, 2 zebrał około osiemdziesięciu tysięcy [ludzi] i razem z całą konnicą wyruszył...

Rozwiń wpis

2 Księga Machabejska (2 Mch 9)

Ostatnie dni Antiocha IV Epifanesa 1 W tym czasie Antioch wracał niesławnie z miast położonych w Persji. 2 Wszedł bowiem do miasta zwanego Persepolis i miał zamiar zrabować świątynię i opanować miasto. Z tego powodu...

Rozwiń wpis