2 Księga Samuela (2 Sm 23)

Ostatnie słowa Dawida 1 Oto ostatnie słowa Dawida. Wyrocznia Dawida, syna Jessego, wyrocznia człowieka wyniesionego wysoko, pomazańca Boga Jakubowego, śpiewaka psalmów Izraela: 2 “Duch Pański mówi przez mnie i...

Rozwiń wpis

2 Księga Samuela (2 Sm 24)

Spis ludności i jego następstwa 1 Jeszcze raz Pan zapłonął gniewem przeciw Izraelitom. Pobudził przeciw nim Dawida słowami: “Idź i policz Izraela i Judę”. 2 Rzekł więc król do Joaba, dowódcy wojsk, który...

Rozwiń wpis

2 Księga Samuela (2 Sm 21)

UZUPEŁNIENIA Gibeonici 1 W czasach Dawida nastał głód, trwający przez trzy lata z rzędu. Dawid więc radził się Pana. A Pan dał mu taką odpowiedź: “Krew pozostaje na Saulu i jego domu: bo wymordował...

Rozwiń wpis

2 Księga Samuela (2 Sm 22)

Pieśń dziękczynna Dawida 1 Dawid wygłosił na cześć Pana słowa pieśni. Było to wtedy, gdy Pan wyzwolił go z ręki wszystkich wrogów i z ręki Saula. 2 Mówił: “Panie, ostojo moja i twierdzo, mój...

Rozwiń wpis

2 Księga Samuela (2 Sm 20)

Powstanie Szeby 1 Znalazł się tam przypadkiem pewien niegodziwiec, któremu było na imię Szeba, syn Bikriego, Beniaminita. Zatrąbił on w róg i krzyknął: “Nie mamy działu wspólnego z Dawidem ani dziedzictwa...

Rozwiń wpis

2 Księga Samuela (2 Sm 18)

Klęska i śmierć Absaloma 1 Dawid dokonał przeglądu wojska, które z nim było. Zamianował nad nimi tysiączników i setników. 2 Potem Dawid podzielił wojsko na trzy części: jedną część oddał pod władzę Joaba,...

Rozwiń wpis