Księga Aggeusza (Ag 1)

Wezwanie do odbudowy świątyni 1 W drugim roku [rządów] króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana...

Rozwiń wpis

Księga Aggeusza (Ag 2)

Przyszła chwała nowej świątyni 1 Dnia dwudziestego pierwszego siódmego miesiąca Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: 2 “Powiedzże to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, i arcykapłanowi...

Rozwiń wpis