Księga Amosa (Am 8)

Czwarta wizja: kosz owoców 1 To mi ukazał Pan Bóg: oto kosz dojrzałych owoców. 2 I zapytał: “Co ty widzisz, Amosie?” Odpowiedziałem: “Kosz dojrzałych owoców”. Rzekł Pan do mnie: ...

Rozwiń wpis

Księga Amosa (Am 9)

Piąta wizja: upadek świątyni 1 Widziałem Pana stojącego nad ołtarzem, i On rzekł: “Uderz w głowicę i niech zadrżą wiązania dachu, i niech spadną na głowy wszystkich! Pozabijam mieczem pozostałych, ...

Rozwiń wpis

Księga Amosa (Am 6)

Biada beztroskim 1 Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii, książętom pierwszego z narodów, których słucha dom Izraela. 2 Idźcie do Kalne i zobaczcie, potem idźcie stamtąd do Chamat-Rabba i...

Rozwiń wpis

Księga Amosa (Am 7)

WIZJE PROROKA Pierwsza wizja: szarańcza 1 To mi ukazał Pan Bóg: oto tworzy szarańczę na początku odrastania potrawu, a był to potraw po sianokosach królewskich; 2 i gdy ona zjadała doszczętnie trawę na ziemi,...

Rozwiń wpis

Księga Amosa (Am 4)

Przeciwko mieszkańcom Samarii 1 Słuchajcie słowa tego, krowy Baszanu, które mieszkacie na górach Samarii: uciskacie biednych, gnębicie ubogich, mówicie do mężów swoich: “Przynieś, a będziemy...

Rozwiń wpis

Księga Amosa (Am 5)

Opłakiwanie Izraela 1 Słuchajcie tej mowy, którą jako pieśń żałobną o was zaśpiewam, domu Izraela! 2 Upadła, nie będzie mogła powstać Dziewica Izraela; leży na ziemi, nikt jej nie podźwignie. 3 Gdyż tak...

Rozwiń wpis