Księga Daniela (Dn 13)

DODATKI Opowiadanie o Zuzannie 1 W Babilonie mieszkał pewien mąż, imieniem Joakim. 2 Wziął on żonę imieniem Zuzanna, córkę Chilkiasza; była ona bardzo piękna i bogobojna. 3 Rodzice jej byli sprawiedliwi i wychowali...

Rozwiń wpis

Księga Daniela (Dn 14)

Oszukańczy kult Bela 1 Król Astiages połączył się ze swymi przodkami, a panowanie objął Pers Cyrus. 2 Daniel był zaufanym króla i przewyższał znaczeniem wszystkich jego przyjaciół. 3 Babilończycy zaś czcili bożka...

Rozwiń wpis

Księga Daniela (Dn 11)

1 [który] stoi począwszy od pierwszego roku [panowania] Dariusza Meda jako wzmocnienie dla mnie i obrona. Wojny w Palestynie w okresie helleńskim 2 Teraz oznajmię tobie prawdę. Powstanie jeszcze trzech królów w Persji, a...

Rozwiń wpis

Księga Daniela (Dn 12)

Zmartwychwstanie w czasach ostatecznych 1 W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, ...

Rozwiń wpis

Księga Daniela (Dn 9)

Proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach 1 W pierwszym roku Dariusza z rodu Medów, syna Artakserksesa, sprawującego władzę nad królestwem chaldejskim, 2 w roku pierwszym jego panowania, ja, Daniel, dociekałem w Pismach...

Rozwiń wpis

Księga Daniela (Dn 10)

LOS NARODU ŻYDOWSKIEGO DO CZASÓW ZBAWIENIA Wizja męża w białych szatach 1 W trzecim roku [panowania] króla perskiego, Cyrusa, Danielowi, któremu nadano imię Belteszassar, zostało objawione słowo, słowo niezawodne:...

Rozwiń wpis