Księga Ezechiela (Ez 48)

Podział kraju 1 Oto imiona pokoleń: od najdalszej północy idąc w kierunku Chetlon aż do Wejścia do Chamat, aż do Chasor-Enon, tak że obszar koło Damaszku pozostanie na północy, koło Chamat od wschodu do zachodu,...

Rozwiń wpis

Księga Ezechiela (Ez 46)

Szabat i nów księżyca 1 Tak mówi Pan Bóg: Brama dziedzińca wewnętrznego, zwrócona ku wschodowi, winna być przez sześć dni tygodnia zamknięta, natomiast w dniu szabatu winna być otwarta; także w czasie nowiu winna...

Rozwiń wpis

Księga Ezechiela (Ez 47)

Źródło świątyni 1 Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi; a...

Rozwiń wpis

Księga Ezechiela (Ez 44)

Użyteczność przedsionka wschodniego 1 Potem zaprowadził mnie do zewnętrznej bramy przybytku, która skierowana jest na wschód; była jednakże zamknięta. 2 I rzekł do mnie Pan: “Ta brama ma być zamknięta. Nie...

Rozwiń wpis

Księga Ezechiela (Ez 45)

Podział kraju 1 Kiedy będziecie dzielić losem kraj na posiadłości dziedziczne, macie zastrzec Panu, jako świętą daninę, z kraju świętą część, długą na dwadzieścia pięć tysięcy [prętów] i szeroką na...

Rozwiń wpis

Księga Ezechiela (Ez 42)

Sale dodatkowe 1 Następnie wyprowadził mnie na dziedziniec zewnętrzny po stronie północnej i zawiódł mię do sali, która leżała naprzeciw odgrodzonego miejsca, oraz budynku po stronie północnej. 2 Długość jego...

Rozwiń wpis