Księga Habakuka (Ha 3)

Modlitwa Habakuka 1 Modlitwa błagalna proroka Habakuka, na wzór lamentacji: 2 Usłyszałem, o Panie, Twoje orędzie, zobaczyłem, o Panie, Twe dzieło. Gdy czas nadejdzie, niech ono odżyje, gdy czas nadejdzie,...

Rozwiń wpis

Księga Habakuka (Ha 1)

Tytuł 1 Widzenie wieszcze, które miał prorok Habakuk. Dialog między Prorokiem a Panem Pierwsza lamentacja 2 Dokądże, Panie, wzywać Cię będę – a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie: Krzywda [mi się...

Rozwiń wpis

Księga Habakuka (Ha 2)

Druga odpowiedź Pana 1 Na moich czatach stać będę, udam się na miejsce czuwania, śledząc pilnie, by poznać, co On powie do mnie, jaką odpowiedź da na moją skargę. 2 I odpowiedział Pan tymi słowami: ...

Rozwiń wpis