Księga Izajasza (Iz 60)

Chwała odnowionej Jerozolimy 1 Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. 2 Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego...

Rozwiń wpis

Księga Izajasza (Iz 58)

Prawdziwy post 1 Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos twój jak trąba! Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy! 2 Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje...

Rozwiń wpis

Księga Izajasza (Iz 59)

Psalm pokutny: Grzechy Izraela opóźniają zbawienie 1 Nie! Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć. 2 Lecz wasze winy wykopały przepaść...

Rozwiń wpis

Księga Izajasza (Iz 56)

KSIĘGA TRIUMFU Przyjęcie pogan przez Pana 1 Tak mówi Pan: “Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. 2 Błogosławiony...

Rozwiń wpis

Księga Izajasza (Iz 57)

1 Sprawiedliwy ginie, a nikt się tym nie przejmuje. Bogobojni ludzie znikają, a na to nikt nie zwraca uwagi. Tak to się gubi sprawiedliwego, 2 a on odchodzi, by zażywać pokoju. Ci, którzy postępują...

Rozwiń wpis

Księga Izajasza (Iz 54)

Chwalebna przyszłość Jerozolimy 1 Śpiewaj z radości, niepłodna, któraś nie rodziła, wybuchnij weselem i wykrzykuj, któraś nie doznała bólów porodu! Bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie...

Rozwiń wpis