Księga Jeremiasza (Jr 52)

DODATEK HISTORYCZNY 1 W chwili objęcia rządów Sedecjasz miał dwadzieścia jeden lat i panował jedenaście lat w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Chamutal i była córką Jeremiasza z Libny. 2 Sedecjasz postępował...

Rozwiń wpis

Księga Jeremiasza (Jr 50)

PROROCTWO PRZECIW BABILONOWI Upadek Babilonu 1 Słowo, jakie powiedział Pan o Babilonie, o ziemi chaldejskiej, za pośrednictwem Jeremiasza proroka: 2 Ogłoście wśród narodów i obwieszczajcie! Wznieście znak i...

Rozwiń wpis

Księga Jeremiasza (Jr 51)

Zagłada Babilonu 1 To mówi Pan: Oto sprowadzę na Babilon i na mieszkańców Chaldei niszczący wiatr. 2 Poślę do Babilonu tych, co przesiewają [zboże], i przesieją go, i spustoszą ziemię, bo się...

Rozwiń wpis

Księga Jeremiasza (Jr 49)

Proroctwo przeciw Ammonitom 1 O Ammonitach. To mówi Pan: Czy nie ma Izrael synów, czy nie ma spadkobierców? Dlaczego więc Milkom odziedziczył Gada, a jego naród mieszka w ich miastach? 2 Dlatego nadejdą dni ...

Rozwiń wpis

Księga Jeremiasza (Jr 47)

Proroctwo przeciw Filistynom 1 Słowo Pana, które zostało skierowane do proroka Jeremiasza przeciw Filistynom, nim faraon zdobył Gazę. 2 To mówi Pan: “Oto się wody spiętrzą od północy i zamienią we...

Rozwiń wpis

Księga Jeremiasza (Jr 48)

Proroctwo przeciw Moabowi 1 O Moabie. To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Biada, albowiem Nebo jest spustoszone, zdobyte jest Kiriataim, pohańbiona została Cytadela i napełniona przerażeniem. 2 Nie ma już...

Rozwiń wpis