Księga Joela (Jl 3)

Czasy ostateczne: Sąd i zbawienie 1 I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. 2 Nawet na...

Rozwiń wpis

Księga Joela (Jl 4)

Narody przed sądem Pańskim 1 I oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los jeńców Judy i Jeruzalem, 2 zgromadzę też wszystkie narody i zaprowadzę je na Dolinę Joszafat, i tam sąd nad nimi odbędę ...

Rozwiń wpis

Księga Joela (Jl 2)

Druga fala szarańczy 1 Dmijcie w róg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej! Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pański, bo jest już bliski. 2 Dzień ciemności i mroku, ...

Rozwiń wpis

Księga Joela (Jl 1)

1 Słowo Pana, które skierował do Joela, syna Petuela: Lament nad straszliwą plagą szarańczy 2 Słuchajcie tego, starcy, i nakłońcie uszy, wszyscy mieszkańcy kraju; czy stało się to za dni waszych lub za dni...

Rozwiń wpis