Księga Jonasza (Jon 4)

Egoizm Proroka a wspaniałomyślność Boga 1 Nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. 2 Modlił się przeto do Pana i mówił: “Proszę, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju?...

Rozwiń wpis

Księga Jonasza (Jon 2)

Ocalenie Jonasza 1 Pan zesłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. 2 Z wnętrzności ryby modlił się Jonasz do swego Pana Boga. 3 I mówił: “W...

Rozwiń wpis

Księga Jonasza (Jon 3)

Powtórna misja i nawrócenie Niniwy 1 Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: 2 “Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam”. 3 Jonasz wstał i poszedł do...

Rozwiń wpis

Księga Jonasza (Jon 1)

Posłannictwo, bunt i kara 1 Pan skierował do Jonasza, syna Amittaja, te słowa: 2 “Wstań, idź do Niniwy – wielkiego miasta – i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze”. 3 A...

Rozwiń wpis