Księga Jozuego (Joz 23)

PRZEMÓWIENIE JOZUEGO DO LUDU Religijno-społeczny testament Jozuego 1 Po upływie długiego czasu, gdy Pan użyczył Izraelitom pokoju ze strony wszystkich ich wrogów dokoła, Jozue już był stary i podeszły w...

Rozwiń wpis

Księga Jozuego (Joz 24)

Przypomnienie powołania narodu 1 Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy się stawili przed Bogiem. 2 Jozue przemówił wtedy...

Rozwiń wpis

Księga Jozuego (Joz 21)

MIASTA LEWICKIE Wprowadzenie 1 Przyszli przełożeni rodów lewickich do arcykapłana Eleazara, do Jozuego, syna Nuna, i do naczelników rodów pokoleń Izraelitów 2 i rzekli do nich w Szilo w kraju Kanaan: “Pan polecił...

Rozwiń wpis

Księga Jozuego (Joz 22)

OSTATNIE POLECENIA JOZUEGO POWRÓT POKOLEŃ ZAJORDAŃSKICH Odesłanie pomocy zajordańskiej 1 Jozue wezwał wówczas Rubenitów, Gadytów i połowę pokolenia Manassesa 2 i rzekł do nich: “Spełniliście wszystko, co wam...

Rozwiń wpis

Księga Jozuego (Joz 19)

Pokolenie Symeona 1 Drugi los przypadł w udziale Symeonowi – pokoleniu potomków Symeona - według ich rodów, a dział ich znajdował się pośród dziedzictwa potomków Judy. 2 Zaliczały się do ich działu: Beer-Szeba,...

Rozwiń wpis

Księga Jozuego (Joz 20)

Miasta ucieczki 1 Pan przemówił do Jozuego tymi słowami: 2 “Powiesz Izraelitom: wyznaczcie sobie miasta ucieczki, o których mówiłem wam przez Mojżesza; 3 aby tam mógł uciec zabójca, który by zabił człowieka...

Rozwiń wpis