Księga Liczb (Lb 35)

Dział lewitów 1 Mówił Pan do Mojżesza na równinach Moabu w pobliżu Jordanu, naprzeciw Jerycha, te słowa: 2 “Rozkaż Izraelitom, niech oddadzą lewitom w dziedziczne posiadanie miasta, w których by mieszkali, i...

Rozwiń wpis

Księga Liczb (Lb 36)

Dziedzictwo kobiet zamężnych 1 Stawili się naczelnicy rodzin pokoleń synów Gileada, syna Makira, który był synem Manassesa z pokoleń potomków Józefa, i przedstawili Mojżeszowi oraz książętom, naczelnikom...

Rozwiń wpis

Księga Liczb (Lb 33)

Poszczególne etapy wyjścia 1 Oto miejsca postoju Izraelitów, którzy swoimi oddziałami wojskowymi wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza i Aarona. 2 Mojżesz zapisywał na rozkaz Pana miejsca, skąd rozpoczynał się dalszy...

Rozwiń wpis

Księga Liczb (Lb 34)

Granice Kanaanu 1 Mówił dalej Pan do Mojżesza: 2 “Daj Izraelitom następujący rozkaz: Gdy przyjdziecie do ziemi Kanaan, wtedy obszarem, który wam przypadnie jako dziedzictwo, będzie ziemia Kanaan w swoich...

Rozwiń wpis

Księga Liczb (Lb 31)

Wojna święta przeciw Madianitom 1 Rzekł Pan do Mojżesza: 2 “Pomścij Izraelitów na Madianitach. Potem zostaniesz przyłączony do twoich przodków”. 3 Rzekł więc Mojżesz do ludu: “Przygotujcie spośród...

Rozwiń wpis

Księga Liczb (Lb 32)

Podział Zajordania 1 Rubenici i Gadyci posiadali liczne i bardzo duże stada. Gdy ujrzeli krainę Jezer i Gilead, uznali, że ta okolica nadaje się bardzo do hodowli bydła. 2 Podeszli więc i tak mówili do Mojżesza, kapłana...

Rozwiń wpis