Księga Micheasza (Mi 7)

Powszechna nieprawość wśród ludzi 1 Biada mi, żem się stał jak pokłosie w lecie, jak resztki po winobraniu: nie ma grona do zjedzenia ani wczesnej figi, której łaknę. 2 Wyginął z ziemi pobożny, prawego...

Rozwiń wpis

Księga Micheasza (Mi 5)

Mesjasz i Jego królestwo 1 A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni...

Rozwiń wpis

Księga Micheasza (Mi 6)

DROGA DO ZBAWIENIA Skarga Pańska wytoczona ludowi 1 Słuchajcie, proszę, tego, co Pan powiedział: “Stań, prawuj się wobec gór, niech słuchają pagórki twego głosu! 2 Słuchajcie, góry sporu Pańskiego, ...

Rozwiń wpis

Księga Micheasza (Mi 4)

NADZIEJE MESJAŃSKIE Panowanie Boga na Syjonie 1 Stanie się na końcu czasów: będzie ustanowiona góra domu Pańskiego, utwierdzona na wierzchu gór, a wystrzeli ponad pagórki. I popłyną do niej ludy. 2 Pójdą...

Rozwiń wpis

Księga Micheasza (Mi 2)

Lichwa możnych i ucisk ubogich 1 Biada tym, którzy planują nieprawość i obmyślają zło na swych łożach! Gdy świta poranek, wykonują je, bo jest ono w mocy ich rąk. 2 Gdy pożądają pól, zagarniają je, ...

Rozwiń wpis

Księga Micheasza (Mi 3)

Nadużycia wśród kasty rządzącej 1 Potem rzekłem: Słuchajcie, proszę, książęta Jakuba i wodzowie domu Izraela! Czy nie waszą jest rzeczą znać sprawiedliwość? 2 Wy, którzy macie w nienawiści dobro, a...

Rozwiń wpis