Księga Nehemiasza (Ne 12)

Rodowody: Kapłani i lewici za Zorobabela i Jozuego 1 A oto są kapłani i lewici, którzy przyszli z Zorobabelem, synem Szealtiela, i Jozuem: Serajasz, Jeremiasz, Ezdrasz, 2 Amariasz, Malluk, Chattusz, 3 Szekaniasz, Charim,...

Rozwiń wpis

Księga Nehemiasza (Ne 13)

OSTATNIA DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA Prawo o cudzoziemcach 1 W owym czasie czytano z Księgi Mojżesza przed ludem i natrafiono w niej na taki przepis: “Ammonita ani Moabita nigdy nie wejdzie do społeczności...

Rozwiń wpis

Księga Nehemiasza (Ne 11)

DALSZA DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA Zaludnienie Jerozolimy 1 Przywódcy ludu zamieszkali w Jerozolimie, a reszta ludu rzucała losy celem wyznaczenia jednego z dziesięciu, żeby on osiedlił się w świętym mieście Jeruzalem, a...

Rozwiń wpis

Księga Nehemiasza (Ne 9)

Dzień pokuty 1 A w dwudziestym czwartym dniu tego miesiąca zgromadzili się Izraelici, skruszeni postem i odziani w wory, z głowami posypanymi ziemią. 2 I odłączyło się potomstwo Izraela od wszystkich cudzoziemców. Wtedy...

Rozwiń wpis

Księga Nehemiasza (Ne 10)

Odnowienie przymierza 1 Wobec tego wszystkiego my zawieramy i spisujemy umowę, a na tym pieczętowanym dokumencie są podpisani nasi książęta, lewici i kapłani. Podpisy 2 Mianowicie: na kartach tego dokumentu umieścili swe...

Rozwiń wpis

Księga Nehemiasza (Ne 7)

Opieka nad miastem 1 Gdy odbudowano mur i gdy wstawiłem wrota, wtedy wyznaczono odźwiernych <oraz [do pomocy] śpiewaków i lewitów>. 2 I nad Jerozolimą ustanowiłem brata swego, Chananiego, i komendanta twierdzy,...

Rozwiń wpis