Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 33)

Błogosławieństwo Mojżesza 1 Oto błogosławieństwo, które wypowiedział Mojżesz, mąż Boży, nad Izraelitami, przed swoją śmiercią: 2 Rzekł: Pan przyszedł z Synaju i z Seiru dla nich wzeszedł, zabłysnął...

Rozwiń wpis

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 34)

Śmierć Mojżesza 1 Mojżesz wstąpił ze stepów Moabu na górę Nebo, na szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead aż po Dan, 2 całą - Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą krainę...

Rozwiń wpis

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 31)

OSTATNIE POLECENIA MOJŻESZA Jozue następcą Mojżesza 1 I jeszcze Mojżesz odezwał się tymi słowami do Izraela: 2 “Dziś mam już sto dwadzieścia lat. Nie mogę swobodnie chodzić. Pan mi powiedział:...

Rozwiń wpis

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 32)

Hymn Mojżesza Wstęp 1 “Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem, słów moich ust słuchaj, ziemio. 2 Nauka moja niech spływa jak deszcz, niech słowo me pada jak rosa, jak deszcz rzęsisty na zieleń, jak...

Rozwiń wpis

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 29)

Pomoc Boga a niewdzięczność ludu 1 Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł: Widzieliście wszystko, co w ziemi egipskiej Pan na waszych oczach uczynił faraonowi, wszystkim jego sługom i całej ziemi: 2 wielkie...

Rozwiń wpis

Księga Powtórzonego Prawa (Pwt 30)

Powrót z niewoli 1 Kiedy się spełnią dla ciebie wszystkie te słowa: błogosławieństwo i przekleństwo, które ci obwieściłem; jeśli rozważysz je w swym sercu, będąc między wszystkimi narodami, do których Pan, Bóg...

Rozwiń wpis