Księga Przysłów (Prz 31)

NAUKI LEMUELA Czystość 1 Słowa Lemuela, króla Massa, których nauczyła go matka. 2 Cóż, synu? Cóż, synu mojego łona? Cóż, synu mych ślubów? 3 Nie oddawaj kobietom swojej mocy ni rządów twych tym, które...

Rozwiń wpis

Księga Przysłów (Prz 30)

NAUKI AGURA 1 Słowa Agura, syna Jake z Massa. Mowa tego człowieka do Itiela, do Itiela i Ukala. Świadomość niewiedzy 2 Jestem najgłupszy z ludzi, nie mam ludzkiej zdolności, 3 nie nabyłem mądrości, wiedza...

Rozwiń wpis

Księga Przysłów (Prz 29)

1 Człowiek, mimo upomnień uparty nagle dozna klęski – nie ma dla niego leku. 2 Gdy prawi przy władzy – cieszy się naród; naród wzdycha – gdy rządzi występny. 3 Kto mądrość kocha – ten...

Rozwiń wpis

Księga Przysłów (Prz 28)

1 Ucieka występny, choć go nikt nie goni, lecz prawy jest ufny jak młody lew. 2 Przez zbrodnie kraju wielu jest władców, lecz ktoś mądry i roztropny trwały ład zapewni. 3 Występny, co biednych uciska, jest...

Rozwiń wpis

Księga Przysłów (Prz 27)

1 Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień ci przyniesie. 2 Niech inny cię chwali – nie twe własne usta, ktoś obcy – nie własne twe wargi. 3 Ciężki jest kamień i piasek nie lekki, ...

Rozwiń wpis

Księga Przysłów (Prz 25)

DRUGI ZBIÓR PRZYSŁÓW SALOMONA 1 I to są przysłowia Salomona, przepisane przez ludzi króla judzkiego, Ezechiasza. 2 Chwałą Bożą – rzecz taić, chwałą królów – rzecz badać. 3 Wysokość niebios i...

Rozwiń wpis