Księga Rodzaju (Rdz 50)

1 Józef przypadł do twarzy swego ojca, płakał nad nim i całował go. 2 A potem rozkazał swym domowym lekarzom, aby zabalsamowali jego ojca. Ci zatem lekarze balsamowali Izraela. 3 Zabrało im to czterdzieści dni, tyle...

Rozwiń wpis

Księga Rodzaju (Rdz 48)

1 Kiedy po tych wydarzeniach doniesiono Józefowi: “Ojciec twój zachorował”, zabrał on z sobą dwóch swych synów: Manassesa i Efraima. 2 Gdy powiedziano Jakubowi: “Syn twój, Józef, przyszedł do...

Rozwiń wpis

Księga Rodzaju (Rdz 49)

Jakub błogosławi swoich synów 1 Jakub przywołał swoich synów mówiąc do nich: “Zgromadźcie się, a opowiem wam, co was czeka w czasach późniejszych. 2 Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie...

Rozwiń wpis

Księga Rodzaju (Rdz 46)

Osiedlenie się rodziny Jakuba w Egipcie 1 Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. A gdy przybył do Beer-Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego, Izaaka. 2 Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela:...

Rozwiń wpis

Księga Rodzaju (Rdz 47)

1 Józef wszedłszy do faraona oznajmił mu: “Ojciec mój i bracia z trzodami, bydłem i całym dobytkiem przybyli z ziemi Kanaan i są już w kraju Goszen”. 2 Po czym Józef przedstawił faraonowi pięciu swych...

Rozwiń wpis

Księga Rodzaju (Rdz 44)

Józef poddaje braci ostatniej próbie 1 Tymczasem [Józef] dał takie polecenie przełożonemu swego domu: “Napełnij torby tych ludzi żywnością, ile tylko zdołają unieść, i powkładaj pieniądze na wierzch do torby...

Rozwiń wpis