Księga Sofoniasza (So 2)

Sąd nad obcymi narodami 1 Zbierzcie się! Zgromadźcie się! – narodzie bez wstydu - 2 pierwej nim zostaniecie odrzuceni jak plewa, co wnet ulatuje; zanim przyjdzie na was zapalczywość gniewu Pańskiego, zanim...

Rozwiń wpis

Księga Sofoniasza (So 3)

Sąd Boży nad Jerozolimą 1 Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk! 2 Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. 3 Jego książęta są...

Rozwiń wpis

Księga Sofoniasza (So 1)

Tytuł 1 Słowo Pańskie, które zostało skierowane do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za dni Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego. Sąd Pański 2 Całkowicie usunę wszystko z...

Rozwiń wpis