Księga Wyjścia (Wj 40)

1 Tak powiedział Pan do Mojżesza: 2 “W pierwszym dniu miesiąca pierwszego postawisz przybytek wraz z Namiotem Spotkania. 3 I umieścisz w nim Arkę Świadectwa, i nakryjesz ją zasłoną. 4 Wniesiesz także stół i...

Rozwiń wpis

Księga Wyjścia (Wj 38)

1 I zbudował ołtarz z drzewa akacjowego, mający pięć łokci długości i pięć łokci szerokości. Ołtarz był kwadratowy, na trzy łokcie wysoki. 2 I uczynił rogi na czterech narożnikach ołtarza, i wychodziły z niego,...

Rozwiń wpis

Księga Wyjścia (Wj 39)

Wykonanie szat kapłańskich 1 Zrobili też szaty z drogocennej tkaniny do [pełnienia] służby w przybytku z fioletowej i czerwonej purpury oraz z karmazynu. Zrobili również szaty święte dla Aarona, jak to Pan nakazał...

Rozwiń wpis

Księga Wyjścia (Wj 36)

1 Basaleel, Oholiab i wszyscy biegli mężczyźni, którym Pan dał mądrość, rozum do poznania, niech wykonają wszelkie prace przy budowie świętego przybytku według wszystkich nakazów Pana”. 2 Następnie wezwał...

Rozwiń wpis

Księga Wyjścia (Wj 37)

1 Potem Besaleel zbudował arkę z drzewa akacjowego, której długość wynosiła dwa i pół łokcia, jej zaś szerokość i wysokość półtora łokcia. 2 I pokrył ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynił na...

Rozwiń wpis

Księga Wyjścia (Wj 34)

Odnowienie przymierza 1 Pan rzekł do Mojżesza: “Wyciosaj sobie dwie tablice z kamienia podobne do pierwszych, a na tych tablicach wypisz znów słowa, jakie były na pierwszych tablicach, które potłukłeś. 2 Bądź...

Rozwiń wpis