Księga Wyjścia (Wj 35)

WYKONANIE PRZEPISÓW O ZORGANIZOWANIU KULTU Pouczenie Izraelitów o przepisach kultu 1 Mojżesz zebrał całe zgromadzenie Izraelitów i powiedział do nich: “Oto, co Pan nakazał wam wypełnić: 2 Sześć dni będziesz...

Rozwiń wpis

Księga Wyjścia (Wj 32)

ODSTĘPSTWO IZRAELA I ODNOWIENIE PRZYMIERZA Kult złotego cielca 1 A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego: “Uczyń nam boga, który by szedł...

Rozwiń wpis

Księga Wyjścia (Wj 33)

1 Potem zaś rzekł Pan do Mojżesza: “Idź i wyrusz stąd ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, do ziemi, którą obiecałem pod przysięgą Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam ją twojemu...

Rozwiń wpis

Księga Wyjścia (Wj 30)

Inne przepisy o przybytku. Ołtarz kadzenia 1 Potem wystawisz ołtarz z drzewa akacjowego dla spalania kadzidła. 2 Jego długość będzie wynosiła jeden łokieć i jeden łokieć jego szerokość. Będzie kwadratowy, a...

Rozwiń wpis

Księga Wyjścia (Wj 31)

Wykonawcy robót 1 I rzekł Pan do Mojżesza: 2 “Oto wybrałem Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy. 3 I napełniłem go duchem Bożym, mądrością i rozumem, i umiejętnością wykonywania wszelkiego...

Rozwiń wpis

Księga Wyjścia (Wj 28)

Szaty kapłańskie 1 Ty zaś rozkaż bratu twemu Aaronowi i jego synom, wybranym spośród Izraelitów, zbliżyć się do ciebie, aby Mi służyli jako kapłani: Aaron i Nadab, Abihu, Elezar i Itamar, synowie Aarona. 2 I sprawisz...

Rozwiń wpis