Lamentacje (Lm 4)

PONIŻENIE JEROZOLIMY Bolesne zmiany Alef. 1 Ach! Jakże sczerniało złoto, zmieniło się złoto najczystsze! Rozrzucone są święte kamienie po rogach wszystkich ulic. Bet. 2 Szlachetni synowie Syjonu, cenieni...

Rozwiń wpis

Lamentacje (Lm 2)

KARZĄCA RĘKA BOGA Miasto i kraj w gruzach Alef. 1 Ach! Jak zaciemnił gniew Pana Córę Syjonu, strącił z nieba na ziemię chwałę Izraela, nie wspomniał na podnóżek swych nóg w dzień swego...

Rozwiń wpis

Lamentacje (Lm 3)

SKARGA I POCIECHA Pod ręką Bożą Alef. 1 Jam człowiek, co zaznał boleści pod rózgą Jego gniewu; 2 On mnie prowadził, iść kazał w ciemnościach, a nie w świetle, 3 przeciwko mnie jednemu cały dzień...

Rozwiń wpis

Lamentacje (Lm 1)

WINA I KARA Smutek po klęsce Alef. 1 Ach! Jakże zostało samotne miasto tak ludne, jak gdyby wdową się stała przodująca wśród ludów, władczyni nad okręgami cierpi wyzysk jak...

Rozwiń wpis