Mądrość Syracha (Syr 50)

Arcykapłan Szymon 1 Szymon, syn Oniasza, arcykapłan, za życia swego poprawił dom Pański, a za dni swoich wzmocnił świątynię. 2 On zbudował mur podwójnie wysoki i wysoką podporę muru świątyni. 3 Za dni...

Rozwiń wpis

Mądrość Syracha (Syr 51)

DODATKI Hymn pochwalny ocalonego 1 Wychwalać Cię będę, Panie, Królu, i wysławiać Ciebie, Boga, Zbawiciela mego. Wychwalać chcę imię Twoje, 2 ponieważ podporą i pomocnikiem stałeś się dla mnie. ...

Rozwiń wpis

Mądrość Syracha (Syr 48)

Eliasz 1 Następnie powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. 2 On głód na nich sprowadził, a swoją gorliwością zmniejszył ich liczbę. 3 Słowem Pańskim zamknął niebo, z...

Rozwiń wpis

Mądrość Syracha (Syr 49)

Jozjasz 1 Pamięć o Jozjaszu – to zmieszane kadzidło, przygotowane pracą tego, kto robi wonności; w ustach każdego jest słodka jak miód i jak muzyka na uczcie przy winie. 2 On osiągnął powodzenie w...

Rozwiń wpis

Mądrość Syracha (Syr 46)

Jozue i Kaleb 1 Dzielny w bitwie Jozue, syn Nuna, następca Mojżesza na urzędzie prorockim, stał się, stosownie do swego imienia, wielkim przez to, że ocalił Jego wybranych, że wywarł pomstę na opornych...

Rozwiń wpis

Mądrość Syracha (Syr 47)

Natan i Dawid 1 Po nim powstał Natan, aby być prorokiem za dni Dawida. 2 Jak tłuszcz się oddziela od ofiar dziękczynnych, tak Dawid – od synów Izraela. 3 Z lwami igrał jakby z koźlętami i z...

Rozwiń wpis