Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Efezjan (Ef 1)

Adres

1
Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa – do świętych, którzy są <w
Efezie>, i do wiernych w Chrystusie Jezusie:
2
Łaska wam i pokój od Boga
Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa!

MISTERIUM CHRYSTUSA W KOŚCIELE

Tajemniczy plan zbawienia

3
Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym
na wyżynach niebieskich – w Chrystusie.

4
W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości
5
przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez
Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swej woli,

6
ku chwale majestatu swej łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym.

7
W Nim mamy odkupienie przez Jego krew –
odpuszczenie występków,
według bogactwa Jego łaski.

8
Szczodrze ją na nas wylał
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,

9
przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli
według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął

10
dla dokonania pełni czasów,
aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie:
to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

11
W Nim dostąpiliśmy udziału my również,
z góry przeznaczeni zamiarem Tego,
który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli,

12
po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu –
my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie.

13
W Nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy,
Dobrą Nowinę waszego zbawienia,
w Nim również uwierzyliście i zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha
Świętego, który był obiecany.

14
On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które
nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu.

Dziękczynienie i modlitwa o znajomość Chrystusa jako Głowy

15
Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości
względem wszystkich świętych,
16
nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając
was w moich modlitwach.
17
[Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa
Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym
poznaniu Jego samego.
18
[Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście
wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego
dziedzictwa wśród świętych
19
i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas
wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły.
20
Wykazał On je,

gdy wskrzesił Go z martwych
i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich,

21
ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem,
i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym
nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

22
I wszystko poddał pod Jego stopy,
a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła,

23
który jest Jego Ciałem,
Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

Zostaw wpis