Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Filipian (Flp 1)

Adres

1
Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w
Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami.
2

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa!

Dziękczynienie i modlitwa za adresatów

3
Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam -
4
zawsze w każdej
modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich -
5
z powodu waszego
udziału w [szerzeniu] Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej.
6

Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy
go do dnia Chrystusa Jezusa.
7
Słusznie przecież mogę tak o was myśleć, bo
noszę was wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce:
zarówno w moich kajdanach, jak i w obronie Ewangelii za pomocą dowodów.
8

Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi
[ożywiony] miłością Chrystusa Jezusa.
9
A modlę się o to, aby miłość wasza
doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim
wyczuciu
10
dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na
dzień Chrystusa,
11
napełnieni plonem sprawiedliwości, [nabytym] przez
Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.

APOSTOŁ DZIELI SIĘ NOWINAMI I ODSŁANIA SERCE

Sukcesy apostolskie Więźnia

12
Bracia, chcę, abyście wiedzieli, że moje sprawy przyniosły raczej
korzyść Ewangelii,
13
tak iż kajdany moje stały się głośne w Chrystusie w
całym pretorium i u wszystkich innych.
14
I tak więcej braci, ośmielonych w
Panu moimi kajdanami, odważą się bardziej bez lęku głosić słowo Boże.
15

Niektórzy wprawdzie z zawiści i przekory, drudzy zaś z dobrej woli głoszą
Chrystusa.
16
Ci ostatni [głoszą] z miłości, świadomi tego, że jestem
przeznaczony do obrony Ewangelii.
17
Tamci zaś, powodowani niewłaściwym
współzawodnictwem, rozgłaszają Chrystusa nieszczerze, sądząc, że przez to
dodadzą ucisku moim kajdanom.
18
Ale cóż to znaczy? Jedynie to, że czy to
obłudnie, czy naprawdę, na wszelki sposób rozgłasza się Chrystusa. A z tego
ja się cieszę i będę się cieszył.
19
Wiem bowiem, że to mi wyjdzie na
zbawienie dzięki waszej modlitwie i pomocy, udzielanej przez Ducha Jezusa
Chrystusa,
20
zgodnie z gorącym oczekiwaniem i nadzieją moją, że w niczym
nie doznam zawodu. Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością
Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez
śmierć.
21
Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk.
22
Jeśli
bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca. Co mam wybrać? Nie umiem
powiedzieć.
23
Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z
Chrystusem, bo to o wiele lepsze,
24
pozostawać zaś w ciele – to bardziej
dla was konieczne.
25
A ufny w to, wiem, że pozostanę, i to pozostanę nadal
dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze,
26
aby rosła
wasza duma w Chrystusie przez mnie, przez moją ponowną obecność u was.

Zachęta do wierności, jedności i pokory

27
Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja -
czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka – mógł usłyszeć o
was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę
w Ewangelię,
28
i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. To
właśnie dla nich jest zapowiedzią zagłady, a dla was zbawienia, i to przez
Boga.
29
Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego
wierzyć, ale i dla Niego cierpieć,
30
skoro toczycie tę samą walkę, jaką u
mnie widzieliście, a o jakiej u mnie teraz słyszycie.

Zostaw wpis