Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Filipian (Flp 2)

1
Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli – jakaś moc
przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne
współczucie -
2
dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te
same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego,
3
a
niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej
chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie.

4
Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich!

Chrystus, Bóg-Człowiek, wzorem pokory

5
To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.

6
On, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,

7
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.
A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,

8
uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci –
i to śmierci krzyżowej.

9
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię,

10
aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.

11
I aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest PANEM –
ku chwale Boga Ojca.

Zachęta do pracy nad zbawieniem

12
A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie
o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz
jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma.
13
Albowiem to Bóg jest w was
sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą.
14
Czyńcie wszystko
bez szemrań i powątpiewań,
15
abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako
nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi
jawicie się jako źródła światła w świecie.
16
Trzymajcie się mocno Słowa
Życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie
na próżno się trudziłem.
17
A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy
ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami
wszystkimi:
18
a także i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną!

O posłannictwie Tymoteusza i Epafrodyta

19
A mam nadzieję w Panu Jezusie, że niebawem poślę do was Tymoteusza,
abym i ja doznał radości, dowiedziawszy się o waszych sprawach
20
Nie mam
bowiem nikogo o równych dążeniach ducha, który by się szczerze zatroszczył o
wasze sprawy:
21
bo wszyscy szukają własnego pożytku, a nie – Chrystusa
Jezusa.
22
A wiecie, że on został wypróbowany: bo jak dziecko ojcu, tak on
wraz ze mną służył Ewangelii.
23
Jego to mam nadzieję posłać do was
natychmiast, skoro tylko rozejrzę się w swoich sprawach.
24
Ufam zaś w Panu,
że i ja sam przybędę niebawem.

25
Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, brata,
współpracownika i współbojownika mojego, a waszego wysłannika, który miał
zaradzić moim potrzebom,
26
gdyż bardzo tęsknił za wami wszystkimi i dręczył
się tym, że usłyszeliście o jego chorobie.
27
Rzeczywiście bowiem
zachorował, tak iż był bliski śmierci. Ale Bóg się nad nim zmiłował: nie
tylko zaś nad nim, lecz i nade mną, żebym nie doznał smutku jednego po
drugim.
28
Przeto tym śpieszniej go posyłam, ażebyście wy ujrzawszy go
ponownie się uradowali, i ja żebym mniej się martwił.
29
Przyjmijcie więc go
w Panu z całą radością! A takich jak on otaczajcie czcią,
30
bo dla sprawy
Chrystusa bliski był śmierci, naraziwszy życie swoje po to, by was zastąpić
przy posłudze, której wy [osobiście] nie mogliście mi oddać.

Zostaw wpis