Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Filipian (Flp 3)

NA WZÓR APOSTOŁA KU PRAWDZIWEJ DOSKONAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Przeciw nawrotom do judaizmu

1
W końcu, bracia moi, radujcie się w Panu! Pisanie do was o tym samym nie
jest dla mnie uciążliwe, a dla was jest środkiem niezawodnym.
2
Strzeżcie
się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się okaleczeńców!
3

My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym – my, którzy sprawujemy kult
w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w
ciele.

Chrystus najwyższą wartością

4
Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś inny
mniema, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej:
5
obrzezany w
ósmym dniu, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z
Hebrajczyków, w stosunku do Prawa – faryzeusz,
6
co do gorliwości -
prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej – stałem się bez
zarzutu.
7
Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na
Chrystusa uznałem za stratę.
8
I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze
względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla
Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał
Chrystusa
9
i znalazł się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości,
pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w
Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze -
10
przez
poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego
cierpieniach – w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci,
11
dojdę
jakoś do pełnego powstania z martwych.
12
Nie [mówię], że już [to]
osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo
i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.

W nieustannym dążeniu ku doskonałości

13
Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno
[czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede
mną,
14
pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę
w Chrystusie Jezusie.
15
Wszyscy więc my, doskonali, tak to odczuwajmy: a
jeśli odczuwacie coś inaczej, i to Bóg wam objawi.
16
W każdym razie: dokąd
doszliśmy, w tę samą stronę zgodnie postępujmy!

Ponowna przestroga

17
Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w
tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas.
18
Wielu bowiem
postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a
teraz mówię z płaczem.
19
Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała
- w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne.
20

Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
21
który przekształci nasze ciało poniżone,
na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także
wszystko, co jest, sobie podporządkować.

Zostaw wpis