Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Filipian (Flp 4)

1
Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię – radości i chwało moja! -
tak stójcie mocno w Panu, umiłowani!

Napomnienia szczegółowe

2
Wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu.
3
Także
proszę i ciebie, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, bo one razem ze mną trudziły
się dla Ewangelii wraz z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami,
których imiona są w księdze życia.

4
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!
5

Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest
blisko!
6
O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze
prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!
7
A
pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i
myśli w Chrystusie Jezusie.

8
W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co
sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś
cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli!

9
Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście
i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

Uznanie za ponownie okazaną pamięć

10
Także bardzo się ucieszyłem w Panu, że wreszcie rozkwitło wasze
staranie o mnie, bo istotnie staraliście się, lecz nie mieliście do tego
sposobności.
11
Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku: ja bowiem
nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakich jestem.
12
Umiem
cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem
zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku.
13 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.
14
W każdym razie dobrze
uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku.
15
Wy, Filipianie, wiecie
przecież, że na początku [głoszenia] Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię,
żaden z Kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku
przychodu i rozchodu,
16
bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na
moje potrzeby.
17
Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz
pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro.

18
Stwierdzam, że wszystko mam, i to w obfitości: jestem w całej pełni
zaopatrzony, otrzymawszy przez Epafrodyta od was wdzięczną woń, ofiarę
przyjemną, miłą Bogu.
19
A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale
w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę.

20
Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków! Amen.

Końcowe pozdrowienia

21
Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie! Pozdrawiają was
bracia, którzy są ze mną.
22
Pozdrawiają was wszyscy święci, zwłaszcza ci z
domu Cezara.

23
Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa [niech będzie] z duchem waszym!
Amen.

Zostaw wpis