Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Hebrajczyków (Hbr 11)

Bohaterskie przykłady wiary dla chrześcijan

1
Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych
rzeczywistości, których nie widzimy.
2
Dzięki niej to przodkowie otrzymali
świadectwo.
3
Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak
stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych.
4
Przez
wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina, za co otrzymał
świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach,
toteż choć umarł, przez nią jeszcze mówi.
5
Przez wiarę Henoch został
przeniesiony, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, ponieważ Bóg go
zabrał. Przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu.
6

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi
uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.
7
Przez
wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było
ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę. Przez wiarę
też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się
przez wiarę.
8
Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał
wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie.
Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie.
9
Przez wiarę przywędrował do Ziemi
Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem,
współdziedzicami tej samej obietnicy.
10
Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego
na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg.
11

Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc
poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy.
12

Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo
tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad
brzegiem morskim.
13
W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co
im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie
za gości i pielgrzymów na tej ziemi.
14
Ci bowiem, co tak mówią, okazują,
że szukają ojczyzny.
15
Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby
sposobność powrotu do niej.
16
Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do
niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż
przysposobił im miasto.
17
Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę,
ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał
obietnicę,
18
któremu powiedziane było: Z Izaaka będzie dla ciebie
potomstwo.
19
Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także umarłych, i
dlatego odzyskał go, jako podobieństwo [śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa].
20
Przez wiarę w przyszłość Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa.

21
Przez wiarę umierający Jakub pobłogosławił każdego z synów Józefa i
pochylił się głęboko przed wierzchołkiem jego laski.
22
Przez wiarę
konający Józef wspomniał o wyjściu synów Izraela i dał zlecenie w sprawie
swoich kości.
23
Przez wiarę Mojżesz był ukrywany przez swoich rodziców w
ciągu trzech miesięcy po swoim narodzeniu, ponieważ widzieli, że powabne
jest dzieciątko, a nie przerazili się nakazem króla.
24
Przez wiarę
Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona,
25
wolał
raczej cierpieć z ludem Bożym, niż używać przemijających rozkoszy grzechu.

26
Uważał bowiem za większe bogactwo znoszenie zniewag dla Chrystusa niż
wszystkie skarby Egiptu, gdyż patrzył na zapłatę.
27
Przez wiarę opuścił
Egipt, nie uląkłszy się gniewu królewskiego; wytrwał, jakby [na oczy]
widział Niewidzialnego.
28
Przez wiarę uczynił Paschę i pokropienie krwią,
aby nie dotknął się ich ten, który zabijał to, co pierworodne.
29
Przez
wiarę przeszli Morze Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie
spróbowali to uczynić, potonęli.
30
Przez wiarę upadły mury Jerycha, gdy je
obchodzili dokoła w ciągu siedmiu dni.
31
Przez wiarę nierządnica Rachab
nie zginęła razem z niewierzącymi, bo przyjęła gościnnie wysłanych na
zwiady.
32
I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu
na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o
prorokach,
33
którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów
sprawiedliwych, otrzymali obietnicę, zamknęli paszcze lwom,
34
przygasili
żar ognia, uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się
bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki.
35
Dzięki
dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych.
Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze
zmartwychwstanie.
36
Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto
kajdan i więzienia.
37
Kamienowano ich, przerzynano piłą, <kuszono>,
przebijano mieczem; tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w
utrapieniu, w ucisku -
38
świat nie był ich wart – i błąkali się po
pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.
39
A ci wszyscy,
choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali
przyrzeczonej obietnicy,
40
gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie
chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas.

Zostaw wpis