Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Hebrajczyków (Hbr 13)

1
Niech trwa braterska miłość.
2
Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż
przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę.
3
Pamiętajcie o
uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami
jesteście w ciele.
4
We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i
łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg.
5

Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze:
zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział:
Nie opuszczę cię ani pozostawię.

6
Śmiało więc mówić możemy:
Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się,
bo cóż może mi uczynić człowiek?

7
Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i
rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę!
8
Jezus Chrystus
wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.
9
Nie dajcie się uwieść różnym i
obcym naukom, dobrze bowiem jest wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami,
które nie przynoszą korzyści tym, co się o nie ubiegają.
10
Mamy ołtarz, z
którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi.
11
Ciała
bowiem tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni jako ofiarę
przebłagalną, pali się poza obozem.
12
Dlatego i Jezus, aby krwią swoją
uświęcić lud, poniósł mękę poza miastem.
13
Również i my wyjdźmy do Niego
poza obóz, dzieląc z Nim Jego urągania.
14
Nie mamy tutaj trwałego miasta,
ale szukamy tego, które ma przyjść.
15
Przez Niego więc składajmy Bogu
ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię.
16
Nie
zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi
ofiarami.
17
Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli,
ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech
to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne.

Końcowe zachęty, pozdrowienia i błogosławieństwa

18
Módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste
sumienie, starając się we wszystkim dobrze postępować.
19
Jeszcze goręcej
was proszę o spowodowanie tego, bym co rychlej został wam przywrócony.
20

Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy
zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,
21
niech was uzdolni
do wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest
w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków! Amen.

22
Proszę zaś was bracia: Przyjmijcie to słowo zachęty, bo napisałem wam
bardzo krótko.
23
Wiedzcie, że brat nasz, Tymoteusz został zwolniony. Jeśli
tylko wnet przybędzie, z nim razem zobaczę was.
24
Pozdrówcie wszystkich
waszych przełożonych i wszystkich świętych! Pozdrawiają was [bracia] z
Italii.
25
Łaska z wami wszystkimi! Amen.

Zostaw wpis