Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Hebrajczyków (Hbr 2)

Wierność Chrystusowemu objawieniu

1
Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę
na to, cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża.
2
Jeśli
bowiem objawiona przez aniołów mowa była mocna, a wszelkie przekroczenie i
nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę,
3
jakże my unikniemy [kary],
jeśli nie będziemy się troszczyć o tak wielkie zbawienie? Było ono głoszone
na początku przez Pana, a umocnione u nas przez tych, którzy je słyszeli.
4

Bóg zaś uwierzytelnił je cudami, znakami przedziwnymi, różnorakimi mocami i
udzielaniem Ducha Świętego według swej woli.

Chrystus głową królestwa mesjańskiego

5
Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy.
6
Ktoś to
na pewnym miejscu stwierdził uroczyście, mówiąc:

Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim,
albo syn człowieczy, że się troszczysz o niego;

7
mało co mniejszym uczyniłeś go od aniołów,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

8
Wszystko poddałeś pod jego stopy.
Ponieważ zaś poddał Mu wszystko, nic nie zostawił nie poddanego Jemu. Teraz
wszakże nie widzimy jeszcze, aby wszystko było Mu poddane.
9
Widzimy
natomiast Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią
ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał
śmierci.
10
Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego
wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich
zbawienia udoskonalił przez cierpienie.
11
Tak bowiem Ten, który uświęca,
jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego [są] wszyscy. Z tej to
przyczyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi, mówiąc:

12
Oznajmię imię Twoje braciom moim,
pośrodku zgromadzenia będę Cię wychwalał.

13
I znowu:
Ufność w Nim pokładać będę.

I znowu:
Oto Ja i dzieci moje, które Mi dał Bóg.

14
Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także
bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego,
który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła,
15
i aby uwolnić tych
wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli.

16
Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo
Abrahamowe.
17
Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci,
aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania
za grzechy ludu.
18
W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym
może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.

Zostaw wpis