Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Hebrajczyków (Hbr 3)

Wyższość Chrystusa nad Mojżeszem

1
Dlatego, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, zwróćcie uwagę
na Apostoła i Arcykapłana naszego wyznania, Jezusa,
2
bo On jest wierny
Temu, który Go uczynił, jak i Mojżesz w całym Jego domu.
3
O tyle nawet
większej czci godzien jest od Mojżesza, o ile większą cześć od domu ma jego
budowniczy.
4
Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, a Tym, który
zbudował wszystko, jest Bóg.
5
I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym domu
Jego, ale jako sługa na świadectwo tego, co miało być powiedziane;
6

Chrystus zaś, jako Syn, był nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli
ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy.

Przestroga przed zwątpieniem w obietnice

7
Dlatego [postępujcie], jak mówi Duch Święty:
Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,

8
nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie,
jak w dzień kuszenia na pustyni,

9
gdzie kusili Mię ojcowie wasi przez wystawianie na próbę,
chociaż widzieli dzieła moje przez czterdzieści lat.

10
Rozgniewałem się przeto na to pokolenie
i powiedziałem: Zawsze błądzą w sercu.
Oni zaś nie poznali dróg moich,

11
toteż przysiągłem w gniewie moim:
Nie wejdą do mego odpoczynku.

12
Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary,
której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego,
13
lecz zachęcajcie się
wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co “dziś” się zwie, aby żaden z was
nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu.
14
Jesteśmy bowiem
uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną.

15
Jest bowiem powiedziane:
Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie,
nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie!

16
Kim rzeczywiście są ci, którzy, gdy usłyszeli, zbuntowali się? Czyż to
nie wszyscy ci, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza?
17
Na kogo to
gniewał się przez czterdzieści lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a
których trupy porozrzucał po pustyni?
18
Którym to zaś złożył przysięgę, że
nie wejdą do Jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy nie byli posłuszni?
19

Widzimy zatem, iż nie mogli wejść z powodu niedowiarstwa.

Zostaw wpis