Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Kolosan (Kol 4)

1
Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi
tego, że i wy macie Pana w niebie.

O gorliwości i roztropności wobec pogan

2
Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia.

3
Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje [dla]
słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy – Chrystusa, za co też jestem do tej pory
więźniem,
4
abym ją obwieścił tak, jak winien [ją] wypowiedzieć.
5
Wobec
obcych postępujcie mądrze, wyzyskując każdą chwilę sposobną.
6
Mowa wasza,
zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą, tak byście wiedzieli, jak należy
każdemu odpowiadać.

Rola wysłanników

7
Wszystko o mnie oznajmi wam Tychik, umiłowany brat, wierny sługa i
współpracownik w Panu.
8
Wysyłam go do was właśnie po to, żebyście wy
wiedzieli o naszych sprawach, a on żeby pokrzepił wasze serca -
9
wraz z
Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który jest spośród was: wszystko, co
jest tutaj, wam oznajmią.

Pozdrowienia

10
Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, kuzyn Barnaby,
co do którego otrzymaliście zlecenia: Przyjmijcie go, jeśli do was
przybędzie -
11
i Jezus, zwany Justusem. Ci, będąc z Żydów, są jedynymi
współpracownikami dla królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą.

12
Pozdrawia was rodak wasz Epafras, sługa Chrystusa Jezusa zawsze walczący
za was w modlitwach o to, abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej
woli Bożej.
13
Świadczę o nim, że usilnie się troszczy o was oraz o tych,
którzy są w Laodycei i w Hierapolis.
14
Pozdrawia was Łukasz, umiłowany
lekarz, i Demas.
15
Pozdrówcie braci w Laodycei, zarówno Nimfasa, jak i
Kościół [gromadzący] się w jego domu!
16
A skoro list zostanie u was
odczytany, postarajcie się, by odczytano go też w Kościele w Laodycei, a wy
żebyście też przeczytali list z Laodycei.
17
Powiedzcie zaś Archipowi:
“Uważaj, abyś wypełnił posługę, którą wziąłeś od Pana”.

Podpis z błogosławieństwem

18
Pozdrowienie ręką moją – Pawła: Pamiętajcie o moich kajdanach! Łaska
[niech będzie] z wami!

Zostaw wpis