Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Rzymian (Rz 13)

Posłuszeństwo wobec władzy świeckiej

1
Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma
bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały
ustanowione przez Boga.
2
Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia
się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie
wyrok potępienia.
3
Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego,
ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej
pochwałę.
4
Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku
dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz.
Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który
czyni źle.
5
Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze
względu na sumienie.
6
Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci,
którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd.
7
Oddajcie każdemu
to, mu się należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość -
uległość, komu cześć – cześć.

Chrześcijanin dzieckiem światłości

8
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem
miłuje bliźniego, wypełnił Prawo.
9
Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie
zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym
nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!
10
Miłość nie wyrządza
zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.
11
A
zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina
powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy
uwierzyli.
12
Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc
uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła!
13
Żyjmy przyzwoicie
jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i
wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości.
14
Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa
Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

Zostaw wpis