Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Rzymian (Rz 14)

WSKAZANIA SZCZEGÓŁOWE

Wzajemna wyrozumiałość dla odmiennych poglądów

1
A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez
spierania się o poglądy.
2
Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi,
słaby, jada tylko jarzyny.
3
Ten, kto jada [wszystko], niech nie pogardza
tym, który nie [wszystko] jada, a ten, który nie jada, niech nie potępia
tego, który jada; bo Bóg go łaskawie przygarnął.
4
Kim jesteś ty, co się
odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego
Pana. Ostoi się zresztą, bo jego Pan ma moc utrzymać go na nogach.

5
Jeden czyni różnicę między poszczególnymi dniami, drugi zaś uważa
wszystkie za równe: niech się każdy trzyma swego przekonania!
6
Kto
przestrzega pewnych dni, przestrzega ich dla Pana, a kto jada wszystko -
jada dla Pana. Bogu przecież składa dzięki. A kto nie jada wszystkiego – nie
jada ze względu na Pana, i on również dzięki składa Bogu.
7
Nikt zaś z nas
nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie:
8
jeżeli bowiem żyjemy,
żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w
śmierci należymy do Pana.
9
Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia,
by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.

10
Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim
bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga.
11
Napisane jest
bowiem:

Na moje życie – mówi Pan – przede Mną klęknie wszelkie kolano.
a każdy język wielbić będzie Boga.

12
Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu.

Unikanie zgorszenia

13
Przestańmy więc wyrokować jedni o drugich. A raczej to zawyrokujcie,
by nie dawać bratu sposobności do upadku lub zgorszenia.
14
Wiem i
przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się
było nieczyste, a jest nieczyste tylko dla tego, kto je uważa za nieczyste.

15
Gdy więc stanowiskiem w sprawie pokarmów zasmucasz swego brata, nie
postępujesz już zgodnie z miłością. Tym swoim [stanowiskiem w sprawie]
pokarmów nie narażaj na zgubę tego, za którego umarł Chrystus.

16
Niech więc posiadane przez was dobro nie stanie się sposobnością do
bluźnierstwa!
17
Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale
to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.
18
A kto w taki sposób
służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi.
19
Starajmy się
więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu.
20
Nie burz
dzieła Bożego ze względu na pokarmy! Wprawdzie każda rzecz jest czysta,
stałaby się jednak zła, jeśliby człowiek spożywając ją, dawał przez to
zgorszenie.
21
Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, i nie czynić
niczego, co twego brata razi <gorszy albo osłabia>.

22
A swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem.
Szczęśliwy ten, kto w postanowieniach siebie samego nie potępia.
23
Kto
bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego
siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się
czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem.

Zostaw wpis