Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List do Rzymian (Rz 2)

Usprawiedliwienia potrzebują także Żydzi

1
Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy
zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, [w tej]
sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz.
2
Wiemy
zaś, że sąd Boży według prawdy dosięga tych, którzy się dopuszczają takich
czynów.

3
Czy myślisz, człowiecze, co osądzasz tych, którzy się dopuszczają
takich czynów, a sam czynisz to samo, że ty unikniesz potępienia Bożego?
4
A
może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie
chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia?

5
Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia
skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu
Boga,
6
który odda każdemu według uczynków jego:
7
tym, którzy przez
wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności -
życie wieczne;
8
tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a
oddają się nieprawości – gniew i oburzenie.
9
Ucisk i utrapienie spadnie na
każdego człowieka, który dopuszcza się zła, najpierw na Żyda, a potem na
Greka.
10
Chwała zaś, cześć i pokój spotka każdego, kto czyni dobrze -
najpierw Żyda, a potem Greka.
11
Albowiem u Boga nie ma względu na osobę.

12
Bo ci, którzy bez Prawa zgrzeszyli, bez Prawa też poginą, a ci, co w
Prawie zgrzeszyli, przez Prawo będą sądzeni.
13
Nie ci bowiem, którzy
przysłuchują się czytaniu Prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy
Prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni.
14
Bo gdy poganie, którzy Prawa nie
mają, idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie mają,
sami dla siebie są Prawem.
15
Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w
ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie
ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające.
16
[Okaże się to]
w dniu, w którym Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny
ludzkie według mojej Ewangelii.

17
Jeżeli jednak ty dumnie nazywasz siebie Żydem, całkowicie zdajesz się
na Prawo, chlubisz się Bogiem,
18
pouczony Prawem znasz Jego wolę i umiesz
rozpoznać co lepsze,
19
a jesteś przeświadczony, żeś przewodnikiem ślepych,
światłością dla tych, którzy są w ciemności,
20
wychowawcą nieumiejętnych,
nauczycielem prostaczków, mającym w Prawie wyraz wszelkiej wiedzy i
prawdy…
21
Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz. Głosisz, że
nie wolno kraść, a kradniesz.
22
Mówiąc, że nie wolno cudzołożyć,
cudzołożysz? Który brzydzisz się bożkami, okradasz świątynie?
23
Ty, który
chlubisz się Prawem, przez przekraczanie Prawa znieważasz Boga.
24
Z waszej
to bowiem przyczyny – zgodnie z tym, jest napisane – poganie bluźnią imieniu
Boga.

Względna wartość obrzezania

25
Obrzezanie posiada wprawdzie wartość, jeżeli zachowujesz Prawo.
Jeżeli jednak przekraczasz Prawo będąc obrzezanym, stajesz się takim, jak
nieobrzezany.
26
Jeżeli zaś nieobrzezany zachowuje przepisy Prawa, to czyż
jego brak obrzezania nie będzie mu oceniony na równi z obrzezaniem?
27
I tak
ten, który od urodzenia jest nieobrzezany, a wypełnia Prawo, będzie sądził
ciebie, który, mimo że masz księgę Prawa i obrzezanie, przestępujesz Prawo.

28
Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie
jest to, które jest widoczne na ciele,
29
ale prawdziwym Żydem jest ten, kto
jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe,
a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga.

Zostaw wpis