Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List św. Jakuba (Jk 2)

Wiara nie ma względu na osoby

1
Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego
nie ma względu na osoby.
2
Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie
człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także
człowiek ubogi w zabrudzonej szacie,
3
a wy spojrzycie na bogato odzianego i
powiecie: “Usiądź na zaszczytnym miejscu!”, do ubogiego zaś powiecie: “Stań
sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego!”,
4
to czy nie czynicie różnic
między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?

5
Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego
świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym,
którzy Go miłują?
6
Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie
bogaci uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów?
7
Czy nie
oni bluźnią zaszczytnemu Imieniu, które wypowiedziano nad wami?
8
Jeśli
przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: Będziesz miłował
bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie.
9
Jeżeli zaś kierujecie
się względem na osobę, popełniacie grzech, i Prawo potępi was jako
przestępców.

Prawo wolności

10
Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko
przykazanie, ponosi winę za wszystkie.
11
Ten bowiem, który powiedział: Nie
cudzołóż!, powiedział także: Nie zabijaj! Jeżeli więc nie popełniasz
cudzołóstwa, jednak dopuszczasz się zabójstwa, jesteś przestępcą wobec
Prawa.
12
Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie
Prawa wolności.
13
Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie
czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem.

Wiara bez uczynków jest martwa

14
Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że
wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić?

15
Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im
codziennego chleba,
16
a ktoś z was powie im: “Idźcie w pokoju, ogrzejcie
się i najedzcie do syta!” – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują
dla ciała – to na co się to przyda?
17
Tak też i wiara, jeśli nie byłaby
połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.
18
Ale może ktoś
powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez
uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków.
19
Wierzysz, że jest
jeden Bóg? Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy wierzą i drżą.

20
Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków
jest bezowocna?
21
Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został
usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym?
22
Widzisz,
że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała.

23
I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i
poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga.
24

Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a
nie samej tylko wiary.
25
Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła
wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia
za swoje uczynki?
26
Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest
martwa wiara bez uczynków.

Zostaw wpis