Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List św. Jakuba (Jk 3)

Grzechy języka

1
Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie,
iż tym bardziej surowy czeka nas sąd.
2
Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli
kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także
całe ciało.
3
Jeżeli przeto zakładamy koniom wędzidła do pysków, by nam były
posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem.
4
Oto nawet okrętom, choć tak są
potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki
kierunek, jak odpowiada woli sternika.
5
Tak samo język, mimo że jest małym
członkiem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki
las podpala.
6
Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród
wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony
ogniem piekielnym rozpala krąg życia.
7
Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i
ptaków, gadów i stworzeń morskich można ujarzmić i rzeczywiście ujarzmiła je
natura ludzka.
8
Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło
niestateczne, pełne zabójczego jadu.
9
Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca
i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże.
10
Z tych samych
ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi!

11
Czyż z tej samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i gorzka?
12
Czy
może, bracia moi, drzewo figowe rodzić oliwki albo winna latorośl figi?
Także słone źródło nie może wydać słodkiej wody.

Prawdziwa mądrość

13
Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim
nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą
mądrości!
14
Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i
skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się
kłamstwem prawdzie!
15
Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale
mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska.
16
Gdzie bowiem zazdrość i żądza
sporu, tam też bezład i wszelki występek.
17
Mądrość zaś [zstępująca] z góry
jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna,
pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy.

18
Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.

Zostaw wpis