Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List św. Jakuba (Jk 4)

Chciwość i pycha

1
Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z
waszych żądz, które walczą w członkach waszych.
2
Pożądacie, a nie macie,
żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i
kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie.
3
Modlicie się, a nie
otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych
żądz.
4
Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest
nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem
świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
5
A może utrzymujecie, że na próżno
Pismo mówi: “Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził”?
6
Daje
zaś tym większą łaskę: Dlatego mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym
zaś daje łaskę.
7
Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się
natomiast diabłu, a ucieknie od was.
8
Przystąpcie bliżej do Boga, to i On
zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, uświęćcie serca, ludzie
chwiejni!
9
Uznajcie waszą nędzę, smućcie się i płaczcie! Śmiech wasz
niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie!
10
Uniżcie się przed
Panem, a wywyższy was.

Grzechy przeciw miłości bliźniego

11
Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego! Kto oczernia brata swego lub
sądzi go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz Prawo, jesteś nie
wykonawcą Prawa, lecz sędzią.
12
Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego
mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego?

Zawodność planów ludzkich

13
Teraz wy, którzy mówicie: “Dziś albo jutro udamy się do tego oto
miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski”,
14

wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze?
Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika.
15
Zamiast tego
powinniście mówić: “Jeżeli Pan zechce, i będziemy żyli, zrobimy to lub owo”.

16
Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Każda taka chełpliwość jest
przewrotna.
17
Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.

Zostaw wpis