Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

List św. Judy (Jud 1)

Adres

1
Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat zaś Jakuba, do tych, którzy są
powołani, umiłowani w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa:
2

miłosierdzie wam i pokój, i miłość niech będą udzielone obficie!

Cel listu

3
Umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym
zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę
raz tylko przekazaną świętym.
4
Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś
ludzie, którzy dawno już są zapisani na to potępienie, bezbożni, którzy
łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet wypierają się jedynego
Władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Ostrzeżenia

5
Pragnę zaś, żebyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze wiecie już
wszystko, że Pan, który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych,
którzy nie uwierzyli;
6
i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej
godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami
zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia;
7
jak Sodoma i Gomora i w
ich sąsiedztwie [położone] miasta – w podobny sposób jak one oddawszy się
rozpuście i pożądaniu cudzego ciała – stanowią przykład przez to, że
ponoszą karę wiecznego ognia.
8
Podobnie więc ci “prorocy ze snów”: ciała
plugawią, Panowanie odrzucają i wypowiadają bluźnierstwa na “Chwały”.
9

Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało
Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: “Pan
niech cię skarci!”.

10
Ci zaś [temu] bluźnią, czego nie znają; co zaś w przyrodzony sposób
spostrzegają jak bezrozumne zwierzęta, to obracają ku własnemu zepsuciu.
11

Biada im, bo poszli drogą Kaina i oszustwu Balaama za zapłatę się oddali,
a w buncie Korego poginęli.
12
Ci właśnie na waszych agapach są zakałami,
bez obawy oddają się rozpuście… samych siebie pasą… obłoki bez wody
wiatrami unoszone… drzewa jesienne nie mające owocu, dwa razy uschłe,
wykorzenione…
13
rozhukane bałwany morskie wypluwające swoją hańbę…
gwiazdy zabłąkane, dla których nieprzeniknione ciemności na wieki
przeznaczone…
14
Również o nich prorokował siódmy po Adamie [patriarcha]
Henoch, mówiąc: “Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych,
15
aby
dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie
bezbożne uczynki, przez które okazywała się ich bezbożność, i za wszystkie
twarde słowa, które wypowiadali przeciwko Niemu grzesznicy bezbożni”.
16
Ci
zawsze narzekają i są niezadowoleni ze swego losu, [choć] postępują według
swoich żądz. Usta ich głoszą słowa wyniosłe i dla korzyści mają wzgląd na
osoby.

Upomnienia

17
Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były
zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa,
18
gdy mówili
do was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy którzy będą postępowali
według własnych pożądliwości.
19
Oni to powodują podziały, [a sami] są
cieleśni [i] Ducha nie mają.
20
Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie,
na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie
21
i w
miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego
Jezusa Chrystusa, [które wiedzie] ku życiu wiecznemu.
22
Dla jednych
miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości:
23
ratujcie [ich],
wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w
nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało.

Doksologia końcowa

24
Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić nienagannymi i
rozradowanymi wobec swej chwały,
25
jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez
Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed
wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki! Amen.

Zostaw wpis