Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Mądrość Syracha (Syr 16)

Przekleństwo bezbożnych

1
Nie pragnij wielkiej liczby dzieci, jeśliby miały być przewrotne,
ani nie chwal się synami bezbożnymi!

2
I chociażby byli liczni, nie chełp się nimi,
jeśli bojaźni Pańskiej nie mają.

3
Nie licz na ich życie
ani nie zwracaj uwagi na wielką ich liczbę!
Więcej bowiem może znaczyć jeden niż tysiąc
i lepiej umrzeć bezdzietnym, niż mieć dzieci bezbożne.

4
Przez jednego mądrego miasto się zaludnia,
a pokolenie żyjących bez Prawa zmarnieje.

5
Wiele takich rzeczy widziało moje oko,
a jeszcze więcej słyszało me ucho.

6
W zgromadzeniu grzeszników zapalił się ogień
i przeciw narodowi buntowniczemu gniew się rozżarzył.

7
Nie przepuścił [Pan] dawnym olbrzymom,
którzy się zbuntowali ufni w swą siłę.

8
Nie darował współmieszkańcom Lota,
których zatracił z powodu ich pychy.

9
Nie miał miłosierdzia nad narodem zatracenia,
co został zgładzony z powodu swych grzechów.

10
Podobnie postąpił z sześciuset tysiącami pieszych,
którzy zebrali się w twardości swego serca.

11
I chociażby był tylko jeden twardego karku,
byłoby dziwne, gdyby został bez kary.
Ma Pan miłosierdzie, ale i zapalczywość,
hojny w zmiłowania, ale i gniew wylewa.

12
Jak wielkie miłosierdzie, tak wielka i Jego surowość,
sądzi człowieka według jego uczynków.

13
Nie ucieknie grzesznik z rzeczą skradzioną
ani cierpliwość bogobojnego nie dozna zawodu.

14
Każdej jałmużnie bowiem wyznaczy miejsce
i każdy według uczynków swych znajdzie [odpłatę].

Wszechwiedzący i wszechmocny jest Pan

17
Nie mów: “Ukryję się przed Panem
i któż z wysoka o mnie pamiętać będzie?
W wielkim tłumie nie będę rozpoznany
i czymże jest moja dusza w bezmiarze stworzenia?”

18
Oto niebo i niebo niebios,
przepaść i ziemia trzęsą się od Jego wejrzenia,

19
góry też i fundamenty ziemi,
gdy na nie popatrzy, drżą z przerażenia.

20
Ale serce nie zastanawia się nad tym
i któż uważa na Jego drogi?

21
Huragan, którego człowiek nie zobaczy,
i bardzo wiele dzieł Jego pozostaje w ukryciu.

22
“Któż obwieści dzieła sprawiedliwości
albo kto się ich doczeka? Dalekie jest bowiem przymierze”.

23
Tak sądzi ten, co mało posiada umiejętności,
i głupio myśli mąż bezrozumny i oszukany.

Człowiek w dziele stworzenia

24
Słuchaj mię, synu, zdobądź wiedzę
i do słów moich przyłóż swe serce!

25
Z umiarem objawię naukę
i z troskliwością wyłożę wiedzę.

26
Na rozkaz Pana, na początku, stały się Jego dzieła
i gdy tylko je stworzył, dokładnie określił ich zadanie.

27
Uporządkował je na zawsze,
od początku aż w daleką przyszłość.
Nie odczuwają głodu ani zmęczenia
i nigdy nie porzucą swego zadania,

28
żadne nie zderzy się z drugim
i Jego słowom nigdy nie odmówią posłuchu.

29
Następnie zwrócił Pan wzrok swój na ziemię
i napełnił ją dobrami swoimi.

30
Pokrył jej oblicze wszelkiego rodzaju istotami żywymi,
które do niej powrócą.

Zostaw wpis