Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Mądrość Syracha (Syr 24)

Przemowa mądrości

1
Mądrość wychwala sama siebie,
chlubi się pośród swego ludu.

2
Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego
i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą:

3
Wyszłam z ust Najwyższego
i niby mgła okryłam ziemię.

4
Zamieszkałam na wysokościach,
a tron mój na słupie z obłoku.

5
Okrąg nieba sama obeszłam
i przechadzałam się po głębi przepaści.

6
Na falach morza, na ziemi całej,
w każdym ludzie i narodzie zdobyłam panowanie.

7
Pomiędzy nimi wszystkimi szukałam miejsca, by spocząć –
[szukałam] w czyim dziedzictwie mam się zatrzymać.

8
Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego,
Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie
i rzekł: “W Jakubie rozbij namiot
i w Izraelu obejmij dziedzictwo!”

9
Przed wiekami, na samym początku mię stworzył
i już nigdy istnieć nie przestanę.

10
W świętym Przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę

i przez to na Syjonie mocno stanęłam.

11
Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek,
w Jeruzalem jest moja władza.

12
Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie,
w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

13
Wyrosłam jak cedr na Libanie
i jak cyprys na górach Hermonu.

14
Wyrosłam jak palma w Engaddi,
jak krzewy róży w Jerychu,
jak wspaniała oliwka na równinie,
wyrosłam w górę jak platan.

15
Wszystko przepoiłam wonnością jak cynamon i aspalat pachnący,
i miłą woń wydałam jak mirra wyborna,
jak galbanum, onyks, wonna żywica
i obłok kadzidła w przybytku.

16
Jak terebint gałęzie swe rozłożyłam,
a gałęzie moje – gałęzie chwały i wdzięku.

17
Jak szczep winny wypuściłam pełne krasy latorośle,
a kwiat mój [wyda] owoc sławy i bogactwa.

19
Przyjdźcie do mnie, którzy mnie pragniecie,
nasyćcie się moimi owocami!

20
Pamięć o mnie jest słodsza nad miód,
a posiadanie mnie – nad plaster miodu.

21
Którzy mnie spożywają, dalej łaknąć będą,
a którzy mnie piją, nadal będą pragnąć.

22
Kto mi jest posłuszny, nie dozna wstydu,
a którzy przeze mnie działać będą, nie zbłądzą.

Uwagi autora o mądrości i Prawie

23
Tym wszystkim jest księga przymierza Boga Najwyższego,
Prawo, które dał nam Mojżesz,
jako dziedzictwo plemionom Jakuba.

25
Zalewa ono mądrością jak Piszon
i jak Tygrys w dniach nowych płodów;

26
obficie napełnia rozumem jak Eufrat
i jak Jordan w czasie żniw;

27
wylewa naukę jak Nil
lub Gichon w czasie winobrania.

28
Pierwszy nie skończył go poznawać,
podobnie ani ostatni do dna go nie zgłębił,

29
gdyż myśl jego pełniejsza jest niż morze,
a rada głębsza niż Wielka Otchłań.

30
Ja zaś jestem jak odnoga rzeki
i jak wodociąg, co sprowadza wodę do ogrodu.

31
Powiedziałem: “Nawodnię mój ogród
i nasycę moją rolę”.
Oto moja odnoga stała się rzeką,
a rzeka moja – morzem.

32
Nadto sprawię, że nauka świecić będzie jak zaranie
i ukaże się jak najdalej.

33
Owszem, wyleję naukę jak proroctwo
i przekażę ją pokoleniom na wieki.

34
Patrzcie, że nie tylko dla siebie samego się natrudziłem,
lecz także i dla tych wszystkich, którzy jej szukają.

Zostaw wpis