Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Mądrość Syracha (Syr 3)

Obowiązki względem rodziców

1
Mnie, ojca, posłuchajcie, dzieci,
i tak postępujcie, abyście były zbawione.

2
Albowiem Pan uczcił ojca przez dzieci,
a prawa matki nad synami utwierdził.

3
Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,

4
a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.

5
Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci,
a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.

6
Kto szanuje ojca, długo żyć będzie,
a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce:

7
jak panom służy tym, co go zrodzili.

8
Czynem i słowem czcij ojca swego,
aby spoczęło na tobie jego błogosławieństwo.

9
Albowiem błogosławieństwo ojca podpiera domy dzieci,
a przekleństwo matki wywraca fundamenty.

10
Nie przechwalaj się niesławą ojca,
albowiem hańba ojca nie jest dla ciebie chwałą.

11
Chwała dla każdego człowieka płynie ze czci ojca,
a matka w niesławie jest ujmą dla dzieci.

12
Synu, wspomagaj swego ojca w starości,
nie zasmucaj go w jego życiu.

13
A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,
nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.

14
Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie,
w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

15
W dzień utrapienia wspomni się o tobie,
jak szron w piękną pogodę, tak rozpłyną się twoje grzechy.

16
Kto porzuca ojca swego, jest jak bluźnierca,
a przeklęty przez Pana, kto pobudza do gniewu swą matkę.

Pokora

17
Synu, w sposób łagodny prowadź swe sprawy,
a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował.

18
O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj,
a znajdziesz łaskę u Pana.

20
Wielka jest bowiem potęga Pana
i przez pokornych bywa chwalony.

21
Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie,
ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie.

22
O tym rozmyślaj, co ci nakazane,
bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne.

23
Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przechodzi –
więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione.

24
Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły
i o złe przypuszczenia potknęły się ich rozumy.

Pycha

26
Serce twarde na końcu dozna klęski,
a miłujący niebezpieczeństwo w nim zginie.

27
Serce twarde obciąży się utrapieniami,
a zuchwalec będzie dodawał grzech do grzechu.

28
Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa,
albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie.

29
Serce rozumnego rozważa przypowieści,
a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.

Miłosierdzie względem biednych

30
Woda gasi płonący ogień,
a jałmużna gładzi grzechy.

31
Kto dobrodziejstwami za dobrodziejstwa odpłaca, pamięta o przyszłości,

a w chwili potknięcia się znajdzie podporę.

Zostaw wpis