Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.

Mądrość Syracha (Syr 49)

Jozjasz

1
Pamięć o Jozjaszu – to zmieszane kadzidło,
przygotowane pracą tego, kto robi wonności;
w ustach każdego jest słodka jak miód
i jak muzyka na uczcie przy winie.

2
On osiągnął powodzenie w nawróceniu ludu
i usunął obrzydliwość bezprawia.

3
Kierował prosto do Pana swe serce,
a w czasie bezprawia umocnił pobożność.

Ostatni królowie i Jeremiasz

4
Oprócz Dawida, Ezechiasza i Jozjasza
wszyscy dopuszczali się przestępstw,
opuścili bowiem prawo Najwyższego.
Królowie Judy zniknęli.

5
Dali bowiem moc swoją innym
i chwałę swoją narodowi obcemu,

6
który podpalił wybrane Miasto Przybytku
i spustoszył jego ulice,

7
według słów Jeremiasza. Skrzywdzili go bowiem,
jego, który w łonie matki był poświęcony na proroka,
aby wyrywał, tracił i niszczył,
jak również budował i sadził.

Ezechiel

8
Ezechiel oglądał widzenie chwały,
jakie okazał mu [Pan] na rydwanie cherubów.

9
Wspominał On też o Hiobie,
który trzymał się dróg sprawiedliwości.

10
A kości dwunastu proroków
niech wypuszczą pędy ze swego grobu,
pocieszyli bowiem Jakuba
i wybawili go niezawodną nadzieją.

Zorobabel i Jozue

11
Jakże sławić mamy Zorobabela,
który jest jak sygnet na prawej ręce,

12
również i Jozuego, syna Josadaka,
którzy za dni swoich zbudowali Dom –
wznieśli święty Przybytek Panu,
przeznaczony do wiecznej chwały.

Nehemiasz

13
Pamięć o Nehemiaszu w wielkiej jest cenie!
On nam podniósł mury rozwalone,
postawił bramy i zasuwy
i odnowił nasze domy.

Wielkość patriarchów

14
Nie było drugiego spośród stworzonych na ziemi jak Henoch,
on bowiem z ziemi został uniesiony.

15
Nie narodził się żaden mąż taki jak Józef,
zwierzchnik braci, podpora ludu,
którego zwłoki doznały takiej opieki.

16
Sem i Set cieszą się chwałą wśród ludzi,
a ponad wszystkimi żyjącymi stworzeniami – Adam.

Zostaw wpis