Daj się odnaleźć Jezusowi! Zapraszamy na spotkania modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. Odnajdź swoją Wspólnotę.
Mądrość Syracha (Syr 7)

Mądrość Syracha (Syr 7)

Różne przestrogi i rady

1
Nie czyń zła, aby cię zło nie pochłonęło.

2
Odstąp od nieprawości, a ona odstąpi od ciebie.

3
Synu, nie siej [przestępstw] w bruzdy niesprawiedliwości,
a nie będziesz żął jej siedmiokrotnych plonów.

4
Nie szukaj u Pana władzy
ani u króla zaszczytnego miejsca!

5
Nie usprawiedliwiaj się przed Panem
i nie staraj się uchodzić za mądrego przed królem!

6
Nie staraj się być sędzią,
bo może nie zdołasz wykorzenić niesprawiedliwości
lub zlękniesz się oblicza władcy
i dasz zgorszenie, wbrew swej uczciwości.

7
Nie występuj przeciw ludowi miasta
ani nie uniżaj się przed pospólstwem!

8
Nie dodawaj ponownie grzechu do grzechu,
albowiem i za jeden nie będziesz wolny od kary.

9
Nie mów: “Wejrzy na wielką liczbę mych darów
i kiedy złożę ofiarę Bogu Najwyższemu, przyjmie ją”.

10
Niech ci nie zabraknie ufności w czasie twej modlitwy
i nie zaniedbuj czynić jałmużny!

11
Nie naśmiewaj się z człowieka, który w duszy jest rozgoryczony,
jest bowiem Ktoś, kto poniża ale i wywyższa.

12
Przeciw bratu nie uprawiaj kłamstwa
ani nie czyń podobnie wobec przyjaciela!

13
Nie mów żadnego kłamstwa,
albowiem trwanie w nim wcale nie prowadzi do dobrego.

14
Na zgromadzeniu starszych nie bądź gadatliwy,
a w modlitwie swej nie powtarzaj [tylko] słów!

15
Nie czuj wstrętu do pracy uciążliwej
i do uprawy roli, której Twórcą jest Najwyższy.

16
Nie doliczaj siebie do mnóstwa grzeszników,
pamiętaj, że gniew karzący nie zwleka.

17
Upokórz bardzo swą duszę,
albowiem karą dla bezbożnych ogień i robak.

18
Nie wymieniaj przyjaciela za pieniądze
ani brata prawdziwego za złoto z Ofiru.

19
Nie odchodź od żony mądrej i dobrej,
albowiem miłość jej cenniejsza niż złoto.

20
Nie krzywdź sługi rzetelnie pracującego
ani najemnika oddającego się zajęciu z całej duszy!

21
Dusza twa niech miłuje rozumnego sługę
i nie pozbawiaj go wolności!

Dzieci i żona

22
Posiadasz stada? Doglądaj ich,
a jeśli masz z nich pożytek, niech zostaną przy tobie!

23
Masz dzieci? Wychowuj je,
zginaj im karki od młodości!

24
Córki posiadasz? Czuwaj nad ich ciałem,
a nie uśmiechaj się do nich!

25
Wydaj za mąż córkę, a dokonasz wielkiego dzieła,
ale daj ją mądremu mężowi!

26
Masz żonę według twego upodobania, nie odrzucaj jej,
ale znienawidzonej nie obdarzaj zaufaniem.

Rodzice

27
Z całego serca czcij swego ojca,
a boleści rodzicielki nie zapominaj!

28
Pamiętaj, że oni cię zrodzili,
a cóż im zwrócisz za to, co oni tobie dali?

Kapłani

29
Z całej swej duszy czcij Pana
i szanuj Jego kapłanów!

30
Z całej siły miłuj Tego, co cię stworzył,
i nie porzucaj sług Jego ołtarza!

31
Bój się Pana i oddawaj cześć kapłanowi,
oddaj cześć mu należną, jak ci nakazano:
pierwociny z ofiary przebłagalnej, dar łopatek
z ofiary oczyszczenia i pierwociny rzeczy świętych.

Biedni i doświadczeni

32
Wyciągnij rękę do ubogiego,
aby twoje błogosławieństwo było pełne.

33
Miej dar łaskawy dla każdego, kto żyje,
nawet umarłym nie odmawiaj oznak przywiązani!

34
Nie usuwaj się od płaczących
i smuć się ze smucącymi!

35
Nie ociągaj się z odwiedzeniem chorego człowieka,
albowiem za to będą cię miłować.

Roztropność i zastanowienie

36
We wszystkich sprawach pamiętaj o swym kresie,
a nigdy nie zgrzeszysz.

POPRZEDNI ROZDZIAŁ (Syr 6) ALT="NA POCZĄTEK ROZDZIAŁU (Syr 7)"/> NASTĘPNY ROZDZIAŁ (Syr 8)
POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

POWRÓT DO MENU
PISMO ŚWIĘTE

Zostaw wpis